Stina From

Tillsammans med Stina håller jag kurser där vi analyserar ryttarens sits och inverkningar. Stina gör även massagebehandlingar och födoämnestest på våra kurser.

Jag arbetar med en helhetssyn på hälsa och utgår från dig och din kropp som unik individ. Om du till exempel har ont i ryggen, är det viktigt att jag inte bara behandlar eller rehabiliterar själva symptomet, utan även utvärderar och problemsöker för att hitta orsaken till symptomen. Ryggont kan t ex härstamma från felaktig kosthållning eller stress, och det hjälper då inte att enbart behandla där det onda sitter.

Stina jobbar utifrån hälsotriangeln.

Hälsotriangeln består av människans tre delar:

  • ­Fysiskt (muskler, leder, skelett)
  • Kemiskt (mat, näringsämnen, neurotransmittorer, hormoner)
  • Mentalt (tankar, minnen, känslor, stress)

Den grundläggande principen är att alla tre delar samverkar och skapar en helhet som är i balans. Får vi obalans på en sida av triangeln, påverkar det direkt de två andra. Hälsotriangeln visar att vi är beroende av att alla delar fungerar i samverkan och har lika stor vikt.

Livsstilsrådgivare / Kostrådgivare / Allergiinformatör / Kinesiologi  / Massage / Mindfulness

Mer info om Stina och hennes verksamhet hittar du på www.indivihalsa.se