Masterson Method

27-28/4 – 2024 Välj om du vill gå intro eller båda dagarna!
Tid: kl 9-16
Instruktör, Louise Snellman

27/4 kl 9-16
Intro till The Masterson Method®.
Vill du lära mer om den populära metoden som bygger på mjuk interaktion med hästen? Du får demonstration av flera
Masterson Method tekniker och möjlighet att prova på olika hästar. Allt enligt principerna ”Less is more” och ”Follow the horse”. Masterson Method kommer från USA och har över 500 certifierade hästbehandlare världen över! Du kan läsa mer på www.mastersonmethod.com. Louise Snellman är certifierad Masterson Method practitioner (MMCP) sedan många år. Mycket välkommen till en heldag med underbara hästar och massor av kul lärande!

28/4 kl 9-16
Intro till Häst&Trauma
Vill du utveckla din förståelse och bli bättre på hjälpa hästar? Välkommen till en heldag med hästen och deras och dina trauma i centrum! Du får teori, demonstration och flera möjligheter att prova på olika hästar. Vi lyfter under dagen särskilt ditt eget sätt och vi använder tekniker för gemensam kontakt och reparation. Louise Snellman är relationell traumaterapeut med lång erfarenhet av hästbehandlingar som kombinerar Masterson Method, Myofascial Release, lymfmassage m.m. Dagen fokuserar på att skapa bästa möjliga förutsättningarna för hästen att ta emot vår hjälp.

Mer info om om Masterson method och Louise:

www.mastersonmethod.com

https://mastersonmethod.com/practitioners/listing/louise-snellman-mmcp/

https://www.facebook.com/louisesnellmanmastersonmethodsweden/?locale=sv_SE

Pris 1 dag:
2600 kr
Pris 2 dagar:
4700 kr

Anmälningsavgift 1000 kr betalas vid anmälan. Resten betalas 28/2.
Anmälan är bindande och ingen återbetalning av anmälningsavgift eller restrerande av kursen återbetalas efter inbetalning. Anmälan är mottagen och platsen reserverad när man betalt anmälningsavgift. Betalar man inte restrerande avgift blir man av med sin plats. Man får sälja/överlåta sin plats till någon annan och vi upprättar även reservlista vid fullbokad kurs. Skulle vi eller Louise ställa in kursen sker full återbetalning.

För långväga gäster kan vi även ordna med övernattning inkl helpension! Du anmäler dig till info@hastorekreation.se.
Glöm inte anmäla eventuella allergier!